Zaloguj się
Weź udział w „Promocji Lokaty Bezkompromisowej” i odbierz nagrodę w wysokości 100 zł:Pamiętaj! Warunkiem otrzymania nagrody o wartości 100 zł jest założenie lokaty Bezkompromisowej, utrzymanie jej przez 3 miesiące, a następnie, po zakończeniu terminu Lokaty, posiadanie na koncie oszczędnościowym salda w wysokości kwoty Lokaty wraz z uzyskanymi odsetkami do dnia 28.02.2017 r. Nagroda będzie wypłacona do 31.03.2017 r. bezpośrednio na konto Laureata w BGŻOptima.
Zobacz regulamin promocji „Promocja Lokaty Bezkompromisowej”

Lokata Bezkompromisowa jest lokatą 3-miesięczną, nieodnawialną, oprocentowaną na 3% w skali roku. Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 zł.

Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna, będąca konsumentem, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie była posiadaczem Konta Indywidualnego BGŻOptima w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawierania umowy ramowej dotyczącej tego konta w ramach promocji.

Promocja będzie trwała w okresie od dnia 25 października 2016 roku aż do momentu osiągnięcia liczby 2000 Uczestników, lecz nie dłużej niż do dnia 07 listopada 2016 roku.